System3d - optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem

szablon_sondy_heidenhain.jpg

Sondy do ustawiania i kontroli detalu dla centrów     obróbkowych (obrabiarek CNC)

Sondy do ustawiania i kontroli narzędzi dla centrów      obróbkowych (obrabiarek CNC)                                              

Sonda TS260 

TS260

Sonda TT160 

TT160.jpg

Sonda TS460

TS_460.jpg

Sonda TT460

TT460_.jpg

Sonda TS440 

TS440.jpg

Sonda TT140 

TT140

Sonda TS444 

TS444.jpg

 

Sonda TT449 

TT449.jpg

Sonda TS640

TS640 

System bezdotykowy TL Nano

 

TL_Nano.jpg

Sonda TS642

 

TS642

                                        

System bezdotykowy TL Micro 200

 

TL_Micro_200.jpg

 

 

  

Sonda TS740 

TS740.jpg

 

System bezdotykowy TL Micro 300

 

tl_micro_300.jpg

 

 

Sonda TS220

TS220_.jpg


 

 

logo_heidenhain.jpg

 

 

Sonda TS230 

TS230

 

Sonda TS249

TS249_.jpg

Sonda KT130

heidenhain/KT130.jpg