System3d - optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem

RLP40 jest pierwszą sondą, w której zastosowano transmisję radiową z sekwencyjną zmianą częstotliwości (FHSS) w środowisku roboczym centrum tokarskiego.

W zastosowaniach gdzie nie zawsze można utrzymać niezakłócone pole widzenia pomiędzy optyczną sondą inspekcyjną oraz interfejsem, użycie sondy RLP40 z interfejsem RMI zapewnia niezawodną komunikację.

RLP40 jest zabezpieczona przed działaniem skrajnie trudnych warunków roboczych tokarek i centrów obróbkowych. Sprawdzony system zabezpieczenia powieki sondy zapobiega przedostawaniu się wiórów i okruchów, które mogłyby uszkodzić wewnętrzne elementy sondy. Sonda RLP40 została tak zaprojektowana, aby spełnić najsurowsze wymagania norm i oferuje niezrównane połączenie niewielkiego rozmiaru, dokładności, niezawodności i solidnej budowy, a tym samym może zapewnić swym użytkownikom korzyści wynikające ze skrócenia czasów ustawiania, obniżenia kosztów specjalnych chwytów, redukcji ilości braków oraz uzyskania lepszej kontroli procesu produkcyjnego.

rlp40.jpg

W przypadku tokarek i centrów obróbkowych, gdzie elementy przedmiotu obrabianego są niedostępne dla sond OLP40 i RLP40, Renishaw oferuje OMP40M i RMP40M, które umożliwiają montaż adapterów, łączników przedłużających oraz sondy stykowej LP2 firmy Renishaw.

Cechy sondy RLP40:

  • RLP40 zapewnia dostęp do procesów toczenia, w których wymagane jest stosowanie sondy z krótkim trzpieniem pomiarowym.Wytrzymała konstrukcja jest przystosowana do najbardziej surowych warunków roboczych obrabiarek.
  • Metoda sekwencyjnej zmiany częstotliwości, zastosowana w RLP40 zapewnia niezawodną komunikację w przemysłowym środowisku roboczym.
  • RLP40 współpracuje z interfejsem RMI, który może być umieszczony w dowolnym miejscu w sąsiedztwie maszyny, czego skutkiem jest szybka instalacja.
  • W sondzie RLP40 zastosowano system zabezpieczenia powieki, który uniemożliwia uszkodzenie wewnętrznych elementów sondy przez wióry i okruchy.
  • Miniaturyzacja elementów elektronicznych pozwoliła na opracowanie ultra miniaturowej inspekcyjnej sondy transmisyjnej o wymiarach zaledwie 40 mm średnicy i 58,3 mm długości, która jest najmniejszą sondą bezprzewodową firmy Renishaw, przeznaczoną dla tokarek.
  • Transmisja radiowa wykorzystywana przez RLP40 umożliwia ciągłą komunikację pomiędzy sondą inspekcyjną oraz interfejsem, nawet w razie zakłócenia pola widzenia.

 

pobierz katalog pdf