System3d - optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem

Productivity+™ - oprogramowanie pomiarowe dla obrabiarek CNC

Productivity+ to łatwy w użytkowaniu pakiet oprogramowania na komputery PC, umożliwiający tworzenie i dołączanie do programów obróbkowych zaawansowanych funkcji pomiarowych. Może ono uprościć wiele różnych zadań pomiarowych i kontroli procesu, takich jak ustawianie przedmiotu obrabianego i jego weryfikację oraz wspomaga przygotowanie procesu w następujących kluczowych obszarach:

 • Ustawianie obróbki - aktualizacja układów współrzędnych z elementów geometrycznych ale również dowolnych pojedyńczych punktów, oraz funkcja najlepsze dopracowanie (Best Fit)
 • Aktywna kontrola podczas obróbki - wykorzystywanie sondy do pomiarów elementów geometrycznych i aktualizowanie procesu obróbki w oparciu o uzyskane wyniki.
 • Raportowanie  - dostarczanie informacji o stanie przedmiotu obrabianego podczas procesu oraz o decyzjach podejmowanych podczas jego produkcji.

Productivity+ tworzy gotowy program pomiarowy do którego można dołączyć program obróbczy. Wszystkie programy posiadają gotowe algorytmy kalkulacyje dlatego nie potrzeba komputera zewnętrznego do przetwarzania danych pomiarowych.

Productivity+ obsługuje maszyny 3, 4 i 5-cio osiowe większości producentów.


 

 

FUNKCJONALNOŚĆ

 • Automatyczne dostosowanie programów obróbczych na podstawie wyników pomiarów
 • Programowanie z modelu 3D - wskaż i kliknij lub tworzenie programów bez modelu 3D
 • Pełne wsparcie dla pomiarów w obrabiarkach wieloosiowych włączając obsługę obrabiarek ze skrętnymi głowicami
 • Tworzenie macro programów do obliczeń niestandardowych cech geometrycznych
 • Zintegrowana obsługa sond narzędziowych

productivity_01.jpg

 

KOMPLEKSOWA KOMPATYBILNOŚĆ CAD/CAM

 • Pomoc dynamiczna w oknach dialogowych
 • Symulacja cykli pomiarowych
 • Obszerna baza sond pomiarowych Renishaw
 • Tworzenie puntów, linii, okręgów i płaszczyzn konstrukcyjnych z mierzonych elementów geometrycznych.
 • Zapisywanie raportów pomiarowych bezpośrednio w sterowniku obrabiarki lub wysyłanie na komputer zewnętrzny poprzez port RS232

productivity_02.jpg

 

TWORZENIE NOWEGO PLIKU

 • Productivity+ Active Editor Pro przy użyciu Kreatora nowego pliku prowadzi krok po kroku do utworzenia nowego programu pomiarowego włączając w to ustawienie jednostek, importu programu obróbczego oraz modelu CAD
 • Pliki programu NC można również importować (lub wklejać ze schowka) podczas programowania za pomocą ikony G-Code
 • Wszelkie importowane programy można łatwo podzielić lub ponownie połączyć, aby wstawić wymagane strategie pomiarowe

productivity_03.jpg

 

 

 

MODELE CAD

Niektóre formaty CAD  w ramach Productivity + Active Editor Pro obsługiwane są  w standardzie, a niektóre są dodatkowo płatną opcją.

Formaty obsługiwane przez Productivity+ 

 
Formaty plików
 • IGES
 • Parasolid
 • STEP
 • ACIS
 • AutoDesk Inventor
 • CATIA
 • Creo Elements/Pro (Pro/E)
 • SolidWorks*
 • NX/Unigraphics
 
Numer katalogowy Opis
 A-5226-0007  Creo Elements/Pro (Pro/E) CAD importer
 A-5226-0008  CATIA CAD importer
 A-5226-0009  NX/Unigraphics CAD importer
 A-5226-0010  ACIS CAD importer
 A-5226-0011  SolidWorks CAD importer
 A-5226-0012  AutoDesk Inventor CAD importer

 

Po zaimportowaniu modele mogą być ustawiane względem płaszczyzn XY,YZ lub YZ, obracane wokół dowolnej osi oraz przesuwane do punktu lub wektorowo, można również usuwać model np. półfabrykat za pomocą okna dialogowego Solid Model Tools.

Podczas jednej sesji można używać wielu modeli CAD np: mocowania, imadła, przyrządy, części maszyn w celu realistycznej wizualizacji pomiarów aby uniknąć kolizji sondy z elementami poza mierzonym detalem.

Solid Model Tools umożliwia również tworzenie modeli w różnych kolorach co bardzo ułatwia pracę pomiędzy detalem mierzonym a pozostałymi elementami.

Kolejne okna dialogowe umożliwiają zaznaczenie cech geometrycznych na modelu w celu utworzenia w dowolnym miejscu układu współrzędnych, również według układu maszynowego.

Model View umożliwia zmianę położenia modelu - widok izometryczny, lewa strona, prawa strona, góra, dół, przód, tył oraz zmianę widoku - cieniowanie, bryła, model transparentny lub tylko krawędzie modelu.

 productivity_04.jpg

 

< 1  2  3  >  >>