System3d - optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem

WIZUALIZACJA

Wizualiacja pozwala na sprawdzenie poprawności działania zaprogramowanych cykli pomiarowych. Jeżeli podczas wizualizacji zostanie wykryta kolizja sondy z przedmiotem lub innymi elementami symualacja zostanie zatrzymana a sonda podświetlona na czerwono oraz zostanie utworzona informacja o kolizji w oknie informacyjnym.

Można wykonać symulację całego utworzonego programu lub wykonać wizualizację wybranej części pomiaru.

 

productivity_05.jpg

 


 

 

ELEMENTY POMIAROWE

Możliwe są dwie metody wyboru cech geometrycznych:

 • cechy geometryczne wskazywane na modelu CAD oraz
 • tworzenie pomiarów poprzez wybór rodzaju pomiaru z narzuceniem danych pomiarowych z klawiatury.

W drugim przypadku wszystkie dane pomiarowe takie jak współrzędne, średnice, szerokości etc. oraz informacje o układzie współrzędnych muszą być wpisane każdorazowo z klawiatury komputera.

productivity_05_A.jpg

productivity_05_B.jpg

Niezależnie od wybranej strategii pomiaru dostępne są następujące cechy pomiarowe:

 • Punkt
 • Linia
 • Okrąg
 • Płaszczyzna
 • Narożnik 2D
 • Narożnik 3D
 • Wyspa/Kieszeń

Podczas pracy z modelem CAD Productivity+ Active Editor Pro automatycznie identyfikuje odpowiedni cykl pomiarowy po zaznaczeniu danej cechy na modelu. Program pozwala na zaznaczanie wielu cech pomiarowych jednocześnie.

Wszystkie wartości charakterystyczne w każdej z wybranych cech można edytować w oknie dialogowym.

 

productivity_06.jpg

 

Punkt - pomiar punktu w dowolnym miejsu na detalu w dowolnej osi, również pod dowolnym kątem. Można wykorzystać ten pomiar do kontroli dowolnej powierzchni tworząc kilka punktów pomiarowych.

productivity_1.jpg productivity_2.jpg

 

 

Linia - używana jest do tworzenia serii równoległych punktów do powierzchni. Płaszczyzna i kierunek pomiarów jest automatycznie dobierane poprzez zaznaczenie krawędzi i płaszczyzny.

productivity_3.jpg productivity_4.jpg

 

Okrąg - używany do tworzenia cykli pomiaru otworów i walców.Program Productivity+ Active Editor Pro automatycznie wykrywa zaznaczoną cechę czy jest to otwór, walec czy wycinek okręgu.

productivity_5.jpg productivity_6.jpg

 

Płaszczyzna - używana do pomiaru jednolitych płaszczyzn (pomiar 3-punktowy, prostokątny, promieniowy).Ilość punktów pomiarowych oraz typ pomiaru jest wybierany każdorazowo przez użytkownika.

productivity_7.jpg productivity_8.jpg

 

Narożnik 2D - używany do zaznaczenia i pomiaru dwóch stykających się płaszczyzn. Program Productivity+ Active Editor Pro automatycznie wykrywa czy narożnik jest wewnętrzny czy zewnętrzny oraz kąt pomiędzy zaznaczonymi powierzchniami.

productivity_9.jpg productivity_10.jpg

 

Narożnik 3D - używany jest do zaznaczenia i pomiaru trzech stykających się płaszczyzn tworzących narożnik. Wybór może być wykonywany z płaszczyzn XY, XZ, lub YZ z orientacją wstępnie wybranej płaszczyzny określoną poprzez kolejność zanaczenia.

productivity_11.jpg productivity_12.jpg

 

Wyspa/Kieszeń - używana jest do pomiaru elementów wewnętrznych i zewnętrznych o równoległych krawędziach. Po zaznaczeniu płaszczyzn i krawędzi  Productivity+ Active Editor Pro automatycznie rozpoznaje wyspę lub kieszeń w zależności od wskazywanych elementów geometrycznych.

productivity_13.jpg productivity_14.jpg

 

 

 

Productivity+ -  pomiar wartości rysunkowych przy aktywnym G68

 

 

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Elementy konstrukcyjne - są to  "wirtualne" elementy geometryczne takie jak punkt, linia, okrąg, płaszczyzna, które są tworzone po pomiarze dowolnych elementów geometrycznych. Elementy konstrukcyjne mogą służyć do aktualizacji układów współrzędnych, użyć ich w raportach oraz instrukcjach warunkowych.

Liczba użytych cech do utworzenia elementu konstrukcyjnego zależy od jego typu oraz metody konstruowania.

Najbardziej elastycznym elementem konstukcyjnym jest "Punkt Konstrukcyjny" który może być utworzony korzystając z dziewięciu różnych metod i użyty do utworzenia układu współrzędnych X, Y, Z w dowolnym miejscu na detalu lub poza detalem.

Inne możliwe metody tworzenia "Punktu Konstrukcyjnego":

 

 • Przesunięcie pozycji
 • Punkt środkowy między pozycjami
 • Przecięcie dwóch linii
 • Przecięcie się trzech płaszczyzn
 • Przecięcie płaszczyzny i linii
 • Minimalna pozycja na linii
 • Minimalna pozycja na płaszczyźnie
 • Przecięcie dwóch linii na płaszczyźnie

 

productivity_07.jpg

 

<<  <  1  2  3  >  >>