System3d - optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem

PROGRAMOWANIE POMIARÓW WIELOOSIOWYCH

Programy pomiarowe mogą być generowane dla wieloosiowch obrabiarek, również obrabiarek ze skrętnymi głowicami. Dla obrabiarek, których sterowania przy obróbce wykorzystują komendy takie jak PLANE, CYCLE800 i G68.2 pomiary mogą być programowane według jednego układu współrzędnych.Jeżeli sterowanie nie obsługuje powyższych funkcji można programować pomiary wieloosiowe tworząc układy współrzędnych, które będą zorientowane w dowolny sposób na detalu.

Po utworzeniu wszystkich wymaganych układów współrzędnych wystarczy wskazać wybrany układ współrzędny i cechę, którą chcemy mierzyć a program automatycznie dostosuje położenie sondy do elementu.

 

productivity_08.jpg

 

productivity_09.jpg

 

AKTUALIZACJA UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH

Aktualizacja układu współrzędnych następuje automatycznie przejmując parametry mierzonej cechy.

Dostępne aktualizacje:
• Aktualizacja układu współrzędnych
• Aktualizacja długości narzędzi
• Aktualizacja średnicy narzędzi
• Aktualizacja parametrów maszyny (#,Q,R)
• Aktualizacja skręcenia układu współrzędnych (G68 oraz położenia osi obrotowych)

productivity_010_.jpg

productivity_011.jpg

 

INSTRUKCJE WARUNKOWE

Program daje możliwość tworzenia w programach instrukcji warunkowych takich jak If…Then, Else and Else…If. Sterowanie może podejmować inteligentne decyzje na podstawie wyników pomiarów do których instrukcje warunkowe się odnoszą.

Instrukcje Goto oraz Label pozwalają na przeskakiwanie pomiędzy blokami programu w celu np. ponownej obróbki danej cechy w przypadku nieprawidłowego jej wykonania.

productivity_012.jpg

 

TWORZENIE INDYWIDUALNYCH MAKR POMIAROWYCH

Makra pomiarowe powiększają możliwości programu Productivity+ o tworzenie skomplikowanych zależności wykorzystywanych w programach. Pozwalają na tworzenie elementów GD&T na podstawie pomiarów ale także na podstawie instukcji warunkowych.

Makra pomiarowe dają szerokie możliwości generowania obliczeń spełniających wymagania klienta, które nie są standardową funkcjonalnością Productivity+ takich jak manualne wstawianie danych liczbowych w liczbach całkowitych, wymiernych, niewymiernych oraz dane tekstowe.

productivity_013.jpg 
productivity_014.jpg productivity_015.jpg

 

POMIAR NARZĘDZI

Wykorzystanie opcji pomiaru narzędzi wymaga zainstalowanych w sterowaniu procedur pomiarowych. Przy pomocy programu Productivity+ Active Editor Pro można dokonywać pomiarów zarówno dotykowych jak i bezdotykowych, jak również wykrywania złamania narzędzi.

productivity_016.jpg 

 

POST PROCESSING

Productivity+ Active Editor Pro używa własnego generatora do tworzenia gotowego programu dla obrabiarki.

Powstały program zawiera wszystkie komendy oraz makra pomiarowe. Wygenerowany program wystarczy wgrać do sterowania i uruchomić jak zwykły program obróbkowy.

productivity_017.jpg

 

RAPORTOWANIE

Po zakończeniu procedur pomiarowychmogą być generowane raporty z wyszczególnieniem parametrów mierzonych elementów geometrycznych oraz informacjami na temat wykonanych aktualizacji i zmian.

  
productivity29 

 LISTA POSTPROCESORÓW:

Numer katalogowy

Opis

A-4007-5100 Fanuc Macro B post
A-4007-5200 Haas post
A-4007-5300 Hitachi Seicos post
A-4007-5400 Makino post
A-4007-5500 Mazak ISO post
A-4007-5600 Mitsubishi Meldas post
A-4007-5700 Yasnac post
A-4007-5900 Brother 32B post
A-4007-6000 Heidenhain i530 post
A-4007-6300 Okuma OSP200 post
A-4007-6600 Mori Seiki post
A-4007-6700 Siemens 810D and 840D post
A-4007-6800 Hurco Winmax post
A-4007-6900 Heidenhain 426/430 post
A-4007-7100 Mazak Integrex i-Series post

 

<<  <  1  2  3