System3d - optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem

OMV - oprogramowanie pomiarowe dla obrabiarek CNC

Renishaw OMV umożliwia przeprowadzanie kontroli złożonych przedmiotów obrabianych względem modelu z systemu CAD, bez potrzeby zdejmowania ich z maszyny. Daje to pewność, że widziany przedmiot odpowiada modelowi z systemu CAD, na podstawie którego został wyprodukowany.

Dokonując pomiarów przedmiotów na obrabiarkach można zaoszczędzić cenny czas wytwarzania - eliminując czas stracony na ustawianie w celu ponownej obróbki.

 

FUNKCJONALNOŚĆ

 • Natychmiastowa informacja o detalu
 • Możliwość pomiarów wieloosiowych
 • Obsługa większości sterowań na rynku
 • Obszerna kompatybilność z programami CAD
 • Wybór opcji wyrównania, w tym najlepszego dopasowania
 • Programowanie On i Off-line
 • Możliwość pomiarów elementów geometrycznych ale również powierzchni swobodnych
 • Możliwość konfigurowania raportu zarówno z części graficznej jak i numerycznej
 • Zaawansowana symulacja pracy sondy
 • Zabezpieczenie ścieżki sondy
 • Bogata baza sond Renishaw
 • Simple probe qualification

 

 

 

 

ELEMENTY POMIAROWE

W programie można wykonywać pomiary 2D i 3D. Mierzone cechy mogą mieć parametry zczytywane z modelu CAD lub wyznaczane ręcznie:

 • Liczba punktów pomiarowych
 • Liczba warstw
 • Kąt początku i końca pomiaru
 • Długość dojazdu, odjazdu i szukania
 • Pozycja punktów pomiarowych
 • Wysokość płaszczyzny dojazdu i wycofania

 

omv_1.jpg

 

omv_2.jpg

 

Cechy 2D:

 • Płaszczyzna - generowana na podstawie co najmniej 3 punktów pomiarowych
 • Otwór - generowany na podstawie co najmniej 4 punktów pomiarowych
 • Linia - generowana z co najmniej 2 punktów pomiarowych
 • Kieszeń - automatycznie generowana z modelu CAD lub definiowana przez użytkownika
 • Prostokąt - generowana z modelu CAD lub definiowana przez użytkownika

 

Cechy3D:

 • Walec - generowana z modelu CAD lub definiowana przez użytkownika
 • Stożek - generowana z modelu CAD lub definiowana przez użytkownika
 • Kula - generowana z modelu CAD lub definiowana przez użytkownika
 • Powierzchnia - punkty mierzy się stosując wektor normalny do powierzchni a odległość jest mierzona od określonej powierzchni wzdłóż linii pomiarowej
 • Powierzchnia swobodna

 

WYBÓR CECH GEOMETRYCZNYCH I PUNKTÓW

Powierzchnie lub krawędzie zaznaczane są bezpośrednio na modelu. Podwójne kliknięcie generuje punkt pomiarowy oraz wektor pomiaru. Ścieżki pomiarowe są widoczne jako zielone linie z czerwonymi kulami pokazującymi punkty dotknięcia. Ścieżki oraz pozycje punktów dotknięcia można zmieniać za pomocą myszy.

 • Wybierz, wskaż i kliknij cechę geometryczną lub powierzchnię swobodną,
 • Ciągła generacja ścieżki sondy oraz możliwość podglądu ścieżki,
 • Pełna kontrola ścieżki sondy
 • Możliwość generowania ścieżek pośrednich

 

omv_3.jpg

 

 

 

RAPORTOWANIE

Raport pozwala na wyświetlenie parametrów zmierzonej cechy wraz z tolerancjami. Poszczególne elementy raportu mogą być wyłączane jeżeli są niepotrzebne.

 • Raport w formie graficznej,
 • Wyświetlanie wartości pomiarowych z wykorzystaniem punktów oznaczonych kolorami konfetti powierzchni, call-out - etykiety lub wartości w miejscu pomiaru
 • Gradient kolorów na postawie danych pomiarowych punktów
 • Rozkład odchyłek punktów pomiarowych

 

 omv_0.jpg

 

<  1  2  >