System3d - optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem

POMIARY WIELOOSIOWE (OPCJA)

Renishaw OMV zawiera narzędzie "Orientation Point", które może być użyte do kalkulacji pozycji i obrotu sondy pomiarowej w stosunku do modelu w celu prawidłowego pomiaru elementów położonych pod kątem zarówno w obrabiarkach ze skrętnymi stołzami jak i wrzecionami.

omv_12.jpg

 

 

WSPÓŁPRACA OPROGRAMOWANIA OMV ZE STEROWANIEM OKUMA

 

MODELE BRYŁOWE

W programie można korzystać z wielu typów formatów modeli CAD.Niektóre formaty są standardem a niektóre opcją. Model można przesuwać, obracać, scalować w czasie importu.Program pozwala na umieszczanie modeli na osobnych wartach i w różnych kolorach co pozwala na łatwe programowanie i kontrolowanie modeli CAD. 


 

Pełna lista możliwych formatów:   
 • IGES
 • SET
 • STEP
 • VDA/FS
 • ACIS*
 • AutoCAD*
 • CATIA V5*
 • Cimatron*
 • Parasolid*
 • ProE2000i2*
 • ProE2001*
 • ProE2001i*
 • Rhino*
 • SDRC - Ideas*
 • Sirona*
 • Solid Edge*
 • SolidWorks*
 • Space Claim*
 • Unigraphics*
 • WildFire*
* - opcja
omv_6_7.jpg 

 

 

POZYCJONOWANIE MODELI

Renishaw OMV ustawia model na podstawie mierzonych cech aby zagwarantować najdokładniejsze wyniki pomiarów.Gdy wszystkie dane położenia zostaną zebrane, ścieżki pomiarowe zostaną skorygowane w celu dokładnego dopasowania do mierzonego elemntu.Ponieważ wszystkie dane są wysyłane i kalkulowane w komputerze nie jest konieczne aktualizowanie położenia układu współrzędnych w obrabiarce.

omv_8.jpg

 • Wyrównanie z pliku - pozwala na wstępne ustawienie położenia detalu wraz z zaimportowanymi elementami mocowania.
 • Wyrównanie typu płaszczyzna,linia,punkt (PLP) - używa zamierzonych cech geometrycznych do wyrównania położenia detalu w oparciu o wstepnie ustawiony układ współrzędnych
 • Wyrównanie typu Reference point system (RPS) - seria opcji wyrównania, które wykorzystują wybrane współrzędne XYZ z cech geometrycznych komponentu
 • Najlepsze dopasowanie (Best-fit) - wykorzystuje zmierzone punkty kontrolne powierzchnii metodą najmniejszych kwadratów i dopasowuje do modelu CAD.

omv_9.jpg

 

 

OPCJE BAZOWANIA I TYPY POMIARÓW

 • Odległość zmierzona - pozwala na pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami
 • Wyniki pomiarów odległości mogą mierzyć bezpośrednią odległość punktów pomiarówych od układu współrzędnych.
  omv_10.jpg

Opcje bazowania - umożliwiają przesyłanie informacji z grup geometrycznych do weryfikacji w raporcie pomiarowym względem określonego punktu.

 • Bazowanie na podstawie zmierzonych płaszczynzy linii i pnktu (PLP)
 • Bazowanie na podstawie wektora przesunięcia (shifted datum)
 • Bazowanie na podstawie danej osi obrotu (rotated datum)
 • Bazowanie 3D na podstawie przesunięcia pozycji zmieroznej cechy 3D
 • Bazowanie 2D na podstawie przesunięcia pozycji zmierzonej cechy 2D

omv_11.jpg

 

OPCJE SYMULACJI

 • Pełna symulacja ścieżki sondy dla każdej cechy
 • Powiększanie i obracanie modelu bez konieczności przliczania ścieżki
 • Pełen katalog sond Renishaw
 • Kompleksowa baza trzpieni pomiarowych

 

omv_13.jpg

 

<<  <  1  2