System3d - optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem

INSTRUKCJA KALIBRACJI SONDY POMIAROWEJ NA OBRABIARCE WYPOSAŻONEJ W UKŁAD STEROWANIA FANUC

Podstawowym dokumentem przydatnym podczas kalibracji sondy jest Programming Manual Inspection Plus Software, nr kat. H-2000-6031. Na stronie 6-14 niniejszej instrukcji znajduje się przykład programu umożliwiającego przeprowadzenie pełnej kalibracji sondy przedmiotowej (długości i średnicy oraz położenia kulki trzpienia pomiarowego). Poniżej przedstawiona jest procedura przygotowania sondy i układu sterowania umożliwiająca prawidłowe wykonanie tego programu.

Procedura przygotowania maszyny i sondy do kalibracji:

  1. Zmontować wszystkie elementy sondy, sprawdzić pewność połączeń gwintowych.
  2. Zamocować sondę we wrzecionie i ustawić bicie końcówki trzpienia pomiarowego ≤ 5μm. Sposób ustawienia opisany jest w instrukcji obsługi sondy.
  3. Zmierzyć długość sondy (z dokładnością do 2-3 mm) i wprowadzić tę wartość do tablicy korekcji narzędzi pod numer narzędzia, który wykorzystuje sonda.
  4. Zamocować pierścień kalibracyjny na stole za pomocą łap.
  5. Ustawić Z=0 na powierzchni stołu (używając wzorca długości, np. płytki wzorcowej). Zapisać pozycję w tablicy układów współrzędnych (G56).
  6. Ustawić X=0, Y=0 w środku pierścienia kalibracyjnego. Zapisać pozycję w tablicy układów współrzędnych (G56).
  7. Wybrać sondę i upewnić się czy wczytana została prawidłowa wartość korekcji długości narzędzia (np. poprzez wykonanie programu przywołującego układ współrzędnych G56 i realizującego przemieszczenie do punktu o współrzędnych X=0, Y=0,         Z=100).
  8. Uruchomić program kalibrujący długość i średnicę oraz położenia kulki trzpienia pomiarowego.

Wszystkie akcesoria niezbędne do wykonania poprawnej kalibracji
można zakupić w naszym sklepie on-line

koszyk.jpg