System3d - optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem

PROCEDURA KALIBRACJI SONDY POMIAROWEJ NA OBRABIARCE Z UKŁADEM STEROWANIA HEIDENHAIN

Przygotowanie maszyny i sondy do kalibracji:

 1. Za pomocą czujnika mikronowego ustawić bicie kulki trzpienia pomiarowego sondy ?5µm.
 2. Sprawdzić i ewentualnie dokręcić wkręty mocujące i centrujące sondy.
 3. Zamocować na stole pierścień kalibracyjny o znanej wysokości (h) i średnicy (d).

Kalibracja długości (Z); wyznaczenie punktu odniesienia w osi wrzeciona tak, że na stole obrabiarki znajduje się punkt Z=0.:

 1. Ustawić sondę tak, aby końcówka trzpienia pomiarowego znalazła się w odległości ok. 10 mm ponad powierzchnią pierścienia.
 2. W trybie ręcznym wybrać opcję „SONDA DOTYK” > Kal. L.
 3. Wprowadzić oś narzędzia, w której nastąpi kalibracja sondy.
 4. Wprowadzić wysokość pierścienia kalibracyjnego (h).
 5. Ustawić pokrętło regulacji posuwu na 100%.
 6. Dokonać próbkowania powierzchni: nacisnąć klawisz START.

Kalibracja promienia sondy (XY):

 1. Ustawić sondę tak, aby końcówka trzpienia pomiarowego znalazła się w środku otworu pierścienia pomiarowego, ok. 5 mm poniżej powierzchni górnej pierścienia.
 2. W trybie ręcznym wybrać opcję „SONDA DOTYK” > Kal. R.
 3. Wprowadzić oś narzędzia, w której nastąpi kalibracja sondy.
 4. Wprowadzić promień pierścienia kalibracyjnego (d/2).
 5. Ustawić pokrętło regulacji posuwu na 100%.
 6. Dokonać próbkowania powierzchni: nacisnąć klawisz START cztery razy. Po każdym naciśnięciu dokonane zostanie próbkowanie w kierunkach osi X i Y obrabiarki (+X, -X, +Y, -Y).

Wszystkie akcesoria niezbędne do wykonania poprawnej kalibracji
można zakupić w naszym sklepie on-line

koszyk.jpg