System3d - optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem

TS27R firmy Renishaw to sonda stykowa do ustawiania narzędzi i wykrywania uszkodzeń narzędzi na pionowych centrach obróbkowych.Sondę TS27R mocuje się na stole obrabiarki. Umożliwia ona użytkownikowi ustawianie długości i średnicy narzędzi obrotowych oraz wykrywanie uszkodzeń narzędzi.

Podobnie jak wszystkie inne systemy sond z transmisją przewodową firmy Renishaw, TS27R wymaga stosowania interfejsu MI 8-4 lub HSI do konwersji sygnałów sondy do formatu akceptowanego przez układ sterujący obrabiarki.

renishaw_ts27r
 ts27r_renishaw.

Cechy sondy TS27R:

  • Standardowa sonda do ustawiania narzędzi dla centrów obróbkowych
  • Miniaturowe mocowanie na stole
  • Precyzyjny pomiar długości i średnicy narzędzia.
  • Narzędzia obrotowe można mierzyć nie powodując zużycia narzędzia ani trzpienia pomiarowego
  • Trzpień pomiarowy wyposażony w bezpiecznik mechaniczny, co zapobiega uszkodzeniom w razie kolizji

 

pobierz katalog pdf