System3d - optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem

Primo™ Interface

Interfejs służy do zarządzania komunikacją między systemem Primo a sterownikiem obrabiarki. Przechowuje także informacje kredytowe dotyczące systemu Primo. Wyświetlacz na panelu przednim wskazuje liczbę pozostałych dni kredytu, a także informacje o stanie systemu.

Po wyzwoleniu systemu do ustawiania przedmiotu obrabianego lub narzędzia sygnał radiowy jest wysyłany do sterownika CNC za pośrednictwem interfejsu. Położenie obrabiarki jest rejestrowane i używane do obliczenia lokalizacji przedmiotu obrabianego lub rozmiaru narzędzia.

W systemie Primo zastosowano opatentowany system transmisji radiowej z sekwencyjną zmianą częstotliwości (FHSS), który jest odporny na zakłócenia pochodzące od innych częstotliwości radiowych i źródeł zakłóceń elektronicznych, które często występują w środowisku obrabiarek.

Primo Interface_.jpg

Żeton kredytowy Primo™ Credit Token

Koszt użytkowania systemu Primo ponosi się tylko wtedy, gdy chce się korzystać z systemu. Ponosi się go przez nabycie żetonu kredytowego co 6 miesięcy.
6-miesięczny żeton kredytowy (6-month Credit Token) jest uwzględniony w cenie każdego systemu Primo, dlatego też można skorzystać z jego zalet przed nabyciem kolejnych żetonów.

  • Po zwiększeniu produktywności koszt kredytu najprawdopodobniej zwróci się sam.
  • Jeśli nie dostrzegasz korzyści z używania systemu Primo, nie kupujesz kolejnego kredytu
  • Gdy 6-miesięczny kredyt jest aktywny, wszystkie składniki systemu Primo są chronione przed przypadkowymi uszkodzeniami w ramach programu Primo Total Protect

 

System Primo może pracować tylko przy dostępnym żetonie kredytowym.

Informacje kredytowe są przekazywane z żetonu do Primo Interface (interfejs). Zegar w interfejsie zaczyna odliczać liczbę dni pozostałego kredytu po włożeniu nowego żetonu do systemu Primo i działa nieprzerwanie aż do wyzerowania kredytu. W dowolnym momencie można dodać do systemu nowy kredyt; zostanie on dodany do pozostałego kredytu.

primo token_1.jpg

Istnieją dwie opcje kredytu do wyboru:

  • 6-miesięczny żeton kredytowy umożliwia korzystanie z systemu Primo przez okres 6 miesięcy. Charakteryzuje się elastycznością sposobu uiszczania płatności za kredyt. Jeśli system nie jest używany, można przesunąć zakup żetonu kredytowy Primo Credit Token do momentu, w którym będzie się ponownie używać systemu Primo.
  • Żeton kredytowy do aktualizacji umożliwia ciągłe nieograniczone korzystanie z systemu Primo po uiszczeniu jednorazowej płatności.

 

Primo™ Total Protect

Program Primo™ Total Protect daje pewność, że podczas użytkowania systemu Primo jego składniki są objęte ochroną przed przypadkowymi uszkodzeniami. Gdy 6-miesięczny żeton kredytowy (6-Month Credit Token) jest zarejestrowany, wszystkie składniki systemu Primo są chronione przed przypadkowymi uszkodzeniami: każda uszkodzona część zostanie wymieniona bezpłatnie, zapewniając swobodne pomiary.

Program Primo Total Protect zaczyna działać po zarejestrowaniu 6-miesięcznych żetonów kredytowych Primo. Chroni system Primo (Primo Radio Part Setter (system do ustawiania przedmiotu obrabianego), Primo Radio 3D Tool Setter (system do ustawiania narzędzi) oraz Primo Interface (interfejs)) przez 6 miesięcy od daty zarejestrowania żetonu kredytowego i numerów seryjnych systemu. Nie ma ograniczenia liczby 6-miesięcznych żetonów kredytowych (6-Month Credit Token), które można zarejestrować, dlatego też zawsze obowiązuje ochrona.

 

<<  <  1 2 3 4 5  >  >>