SYNERGIA NAUKI I PRZEMYSŁU
W ZAKRESIE PROCESU KSZTAŁCENIA PROGRAMISTÓW I OPERATORÓW
OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC

S E M I N A R I U M

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE

CENTRUM STUDIÓW INŻYNIERSKICH

DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE 55, POLSKA

8 - 10 września 2015

W dniach 8-10 września 2015r. w Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (Depułtycze Królewskie 55, 22-100 Chełm) odbędzie się Seminarium pt.: SYNERGIA NAUKI I PRZEMYSŁU  - spotkanie skupiające i integrujące ludzi świata nauki i przemysłu. W tym roku ma ono na celu wspólne działanie Uczelni oraz wielkich i rozpoznawalnych na rynku światowym firm, takich jak: SIEMENS, HEIDENHAIN, DMG MORI, SANDVIK i wielu innych, na rzecz PROCESU KSZTAŁCENIA PROGRAMISTÓW I OPERATORÓW OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC.

Do dyspozycji uczestników spotkania pozostaje jedno z najnowocześniejszych laboratoriów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie,  wyposażone w najwyższej klasy sprzęt naukowo – badawczy oraz obrabiarki sterowane numerycznie DMG MORI, z systemami sterowania numerycznego  firmy Siemens oraz Heidenhain. Celem nadrzędnym organizowanego dwudniowego Seminarium  jest zaprezentowanie strategii rozwoju długofalowego systemu szkoleń i kształcenia inżynierskiego - wspartego przez ośrodki akademickie. Działania te są ukierunkowane na grupę niezwykle poszukiwanych na rynku pracy  programistów i operatorów obrabiarek CNC z uwzględnieniem potrzeb przemysłu. Podjęte działania uwzględniają szerokie możliwości systemów sterowania i systemów komputerowego wspomagania wytwarzania CAD/CAM oraz potencjał i wsparcie lokalnych ośrodków edukacyjnych. Kształtowanie kompetencji studentów i pracowników poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej to przecież synergiczne współdziałanie  wielu podmiotów i organizacji mające przynieść większe i lepsze efekty w procesie kształtowania zawodu programisty oraz operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Te uzupełniające się działania i  realizacja wspólnych celów poprzez kooperację i synchronizację działań, mają przynieść oczekiwane rezultaty, w myśl idei, że „efekt zorganizowanej pracy zespołowej jest wyższy niż suma efektów działań indywidualnych”.

System3D będąc jednym z współorganizatorów spotkania serdecznie zaprasza do uczestnictwa w organizowanym Seminarium.

Informacje kontaktowe: http://synergia.pwsz.chelm.pl/index.php/m2-kontakt