Koszyk
Wartość (netto)

Productivity+

Productivity+™ - zmniejsz ryzyko kolizji sondy kontrolując proces pomiar detalu na obrabiarce CNC

Wyjątkowe oprogramowanie pomiarowe dla Twoich obrabiarek CNC z zaawansowanym szkoleniem dla technologów.

Productivity+ to łatwy w użytkowaniu pakiet oprogramowania na komputery PC, umożliwiający tworzenie i dołączanie do programów obróbkowych zaawansowanych funkcji pomiarowych. Może ono uprościć wiele różnych zadań pomiarowych i kontroli procesu, takich jak ustawianie przedmiotu obrabianego i jego weryfikację oraz wspomaga przygotowanie procesu w następujących kluczowych obszarach:

 • Ustawianie obróbki - aktualizacja układów współrzędnych z elementów geometrycznych ale również dowolnych pojedyńczych punktów, oraz funkcja najlepsze dopracowanie (Best Fit)
 • Aktywna kontrola podczas obróbki - wykorzystywanie sondy do pomiarów elementów geometrycznych i aktualizowanie procesu obróbki w oparciu o uzyskane wyniki.
 • Raportowanie - dostarczanie informacji o stanie przedmiotu obrabianego podczas procesu oraz o decyzjach podejmowanych podczas jego produkcji.

Productivity+ tworzy gotowy program pomiarowy do którego można dołączyć program obróbczy. Wszystkie programy posiadają gotowe algorytmy kalkulacyje dlatego nie potrzeba komputera zewnętrznego do przetwarzania danych pomiarowych.

Productivity+ obsługuje maszyny 3, 4 i 5-cio osiowe większości producentów.

FUNKCJONALNOŚĆ

 • Automatyczne dostosowanie programów obróbczych na podstawie wyników pomiarów
 • Programowanie z modelu 3D - wskaż i kliknij lub tworzenie programów bez modelu 3D
 • Pełne wsparcie dla pomiarów w obrabiarkach wieloosiowych włączając obsługę obrabiarek ze skrętnymi głowicami
 • Tworzenie macro programów do obliczeń niestandardowych cech geometrycznych
 • Zintegrowana obsługa sond narzędziowych

productivity_01.jpg

KOMPLEKSOWA KOMPATYBILNOŚĆ CAD/CAM

 • Pomoc dynamiczna w oknach dialogowych
 • Symulacja cykli pomiarowych
 • Obszerna baza sond pomiarowych Renishaw
 • Tworzenie puntów, linii, okręgów i płaszczyzn konstrukcyjnych z mierzonych elementów geometrycznych.
 • Zapisywanie raportów pomiarowych bezpośrednio w sterowniku obrabiarki lub wysyłanie na komputer zewnętrzny poprzez port RS232

productivity_02.jpg

TWORZENIE NOWEGO PLIKU

 • Productivity+ Active Editor Pro przy użyciu Kreatora nowego pliku prowadzi krok po kroku do utworzenia nowego programu pomiarowego włączając w to ustawienie jednostek, importu programu obróbczego oraz modelu CAD
 • Pliki programu NC można również importować (lub wklejać ze schowka) podczas programowania za pomocą ikony G-Code
 • Wszelkie importowane programy można łatwo podzielić lub ponownie połączyć, aby wstawić wymagane strategie pomiarowe

productivity_03.jpg

MODELE CAD

Niektóre formaty CAD w ramach Productivity + Active Editor Pro obsługiwane są w standardzie, a niektóre są dodatkowo płatną opcją.

Formaty obsługiwane przez Productivity+

Formaty plików
 • IGES
 • Parasolid
 • STEP
 • ACIS
 • AutoDesk Inventor
 • CATIA
 • Creo Elements/Pro (Pro/E)
 • SolidWorks*
 • NX/Unigraphics
Numer katalogowy Opis
A-5226-0007 Creo Elements/Pro (Pro/E) CAD importer
A-5226-0008 CATIA CAD importer
A-5226-0009 NX/Unigraphics CAD importer
A-5226-0010 ACIS CAD importer
A-5226-0011 SolidWorks CAD importer
A-5226-0012 AutoDesk Inventor CAD importer

Po zaimportowaniu modele mogą być ustawiane względem płaszczyzn XY,YZ lub YZ, obracane wokół dowolnej osi oraz przesuwane do punktu lub wektorowo, można również usuwać model np. półfabrykat za pomocą okna dialogowego Solid Model Tools.

Podczas jednej sesji można używać wielu modeli CAD np: mocowania, imadła, przyrządy, części maszyn w celu realistycznej wizualizacji pomiarów aby uniknąć kolizji sondy z elementami poza mierzonym detalem.

Solid Model Tools umożliwia również tworzenie modeli w różnych kolorach co bardzo ułatwia pracę pomiędzy detalem mierzonym a pozostałymi elementami.

Kolejne okna dialogowe umożliwiają zaznaczenie cech geometrycznych na modelu w celu utworzenia w dowolnym miejscu układu współrzędnych, również według układu maszynowego.

Model View umożliwia zmianę położenia modelu - widok izometryczny, lewa strona, prawa strona, góra, dół, przód, tył oraz zmianę widoku - cieniowanie, bryła, model transparentny lub tylko krawędzie modelu.

WIZUALIZACJA

Wizualiacja pozwala na sprawdzenie poprawności działania zaprogramowanych cykli pomiarowych. Jeżeli podczas wizualizacji zostanie wykryta kolizja sondy z przedmiotem lub innymi elementami symualacja zostanie zatrzymana a sonda podświetlona na czerwono oraz zostanie utworzona informacja o kolizji w oknie informacyjnym.

Można wykonać symulację całego utworzonego programu lub wykonać wizualizację wybranej części pomiaru.

productivity_05.jpg


ELEMENTY POMIAROWE

Możliwe są dwie metody wyboru cech geometrycznych:

 • cechy geometryczne wskazywane na modelu CAD oraz
 • tworzenie pomiarów poprzez wybór rodzaju pomiaru z narzuceniem danych pomiarowych z klawiatury.

W drugim przypadku wszystkie dane pomiarowe takie jak współrzędne, średnice, szerokości etc. oraz informacje o układzie współrzędnych muszą być wpisane każdorazowo z klawiatury komputera.

productivity_05_A.jpg

productivity_05_B.jpg

Niezależnie od wybranej strategii pomiaru dostępne są następujące cechy pomiarowe:

 • Punkt
 • Linia
 • Okrąg
 • Płaszczyzna
 • Narożnik 2D
 • Narożnik 3D
 • Wyspa/Kieszeń

Podczas pracy z modelem CAD Productivity+ Active Editor Pro automatycznie identyfikuje odpowiedni cykl pomiarowy po zaznaczeniu danej cechy na modelu. Program pozwala na zaznaczanie wielu cech pomiarowych jednocześnie.

Wszystkie wartości charakterystyczne w każdej z wybranych cech można edytować w oknie dialogowym.

productivity_06.jpg

Punkt - pomiar punktu w dowolnym miejsu na detalu w dowolnej osi, również pod dowolnym kątem. Można wykorzystać ten pomiar do kontroli dowolnej powierzchni tworząc kilka punktów pomiarowych.

productivity_1.jpg productivity_2.jpg

Linia - używana jest do tworzenia serii równoległych punktów do powierzchni. Płaszczyzna i kierunek pomiarów jest automatycznie dobierane poprzez zaznaczenie krawędzi i płaszczyzny.

productivity_3.jpg productivity_4.jpg

Okrąg - używany do tworzenia cykli pomiaru otworów i walców.Program Productivity+ Active Editor Pro automatycznie wykrywa zaznaczoną cechę czy jest to otwór, walec czy wycinek okręgu.

productivity_5.jpg productivity_6.jpg

Płaszczyzna - używana do pomiaru jednolitych płaszczyzn (pomiar 3-punktowy, prostokątny, promieniowy).Ilość punktów pomiarowych oraz typ pomiaru jest wybierany każdorazowo przez użytkownika.

productivity_7.jpg productivity_8.jpg

Narożnik 2D - używany do zaznaczenia i pomiaru dwóch stykających się płaszczyzn. Program Productivity+ Active Editor Pro automatycznie wykrywa czy narożnik jest wewnętrzny czy zewnętrzny oraz kąt pomiędzy zaznaczonymi powierzchniami.

productivity_9.jpg productivity_10.jpg

Narożnik 3D - używany jest do zaznaczenia i pomiaru trzech stykających się płaszczyzn tworzących narożnik. Wybór może być wykonywany z płaszczyzn XY, XZ, lub YZ z orientacją wstępnie wybranej płaszczyzny określoną poprzez kolejność zanaczenia.

productivity_11.jpg productivity_12.jpg

Wyspa/Kieszeń - używana jest do pomiaru elementów wewnętrznych i zewnętrznych o równoległych krawędziach. Po zaznaczeniu płaszczyzn i krawędzi Productivity+ Active Editor Pro automatycznie rozpoznaje wyspę lub kieszeń w zależności od wskazywanych elementów geometrycznych.

productivity_13.jpg productivity_14.jpg

Productivity+ - pomiar wartości rysunkowych przy aktywnym G68

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Elementy konstrukcyjne - są to "wirtualne" elementy geometryczne takie jak punkt, linia, okrąg, płaszczyzna, które są tworzone po pomiarze dowolnych elementów geometrycznych. Elementy konstrukcyjne mogą służyć do aktualizacji układów współrzędnych, użyć ich w raportach oraz instrukcjach warunkowych.

Liczba użytych cech do utworzenia elementu konstrukcyjnego zależy od jego typu oraz metody konstruowania.

Najbardziej elastycznym elementem konstukcyjnym jest "Punkt Konstrukcyjny" który może być utworzony korzystając z dziewięciu różnych metod i użyty do utworzenia układu współrzędnych X, Y, Z w dowolnym miejscu na detalu lub poza detalem.

Inne możliwe metody tworzenia "Punktu Konstrukcyjnego":

 • Przesunięcie pozycji
 • Punkt środkowy między pozycjami
 • Przecięcie dwóch linii
 • Przecięcie się trzech płaszczyzn
 • Przecięcie płaszczyzny i linii
 • Minimalna pozycja na linii
 • Minimalna pozycja na płaszczyźnie
 • Przecięcie dwóch linii na płaszczyźnie

productivity_07.jpg

productivity_04.jpg

WIZUALIZACJA

Wizualiacja pozwala na sprawdzenie poprawności działania zaprogramowanych cykli pomiarowych. Jeżeli podczas wizualizacji zostanie wykryta kolizja sondy z przedmiotem lub innymi elementami symualacja zostanie zatrzymana a sonda podświetlona na czerwono oraz zostanie utworzona informacja o kolizji w oknie informacyjnym.

Można wykonać symulację całego utworzonego programu lub wykonać wizualizację wybranej części pomiaru.

productivity_05.jpg

PROGRAMOWANIE POMIARÓW WIELOOSIOWYCH

Programy pomiarowe mogą być generowane dla wieloosiowch obrabiarek, również obrabiarek ze skrętnymi głowicami. Dla obrabiarek, których sterowania przy obróbce wykorzystują komendy takie jak PLANE, CYCLE800 i G68.2 pomiary mogą być programowane według jednego układu współrzędnych.Jeżeli sterowanie nie obsługuje powyższych funkcji można programować pomiary wieloosiowe tworząc układy współrzędnych, które będą zorientowane w dowolny sposób na detalu.

Po utworzeniu wszystkich wymaganych układów współrzędnych wystarczy wskazać wybrany układ współrzędny i cechę, którą chcemy mierzyć a program automatycznie dostosuje położenie sondy do element

productivity_08.jpg

productivity_09.jpg

AKTUALIZACJA UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH

Aktualizacja układu współrzędnych następuje automatycznie przejmując parametry mierzonej cechy.

Dostępne aktualizacje:
• Aktualizacja układu współrzędnych
• Aktualizacja długości narzędzi
• Aktualizacja średnicy narzędzi
• Aktualizacja parametrów maszyny (#,Q,R)
• Aktualizacja skręcenia układu współrzędnych (G68 oraz położenia osi obrotowych)

productivity_010_.jpg

productivity_011.jpg

INSTRUKCJE WARUNKOWE

Program daje możliwość tworzenia w programach instrukcji warunkowych takich jak If…Then, Else and Else…If. Sterowanie może podejmować inteligentne decyzje na podstawie wyników pomiarów do których instrukcje warunkowe się odnoszą.

Instrukcje Goto oraz Label pozwalają na przeskakiwanie pomiędzy blokami programu w celu np. ponownej obróbki danej cechy w przypadku nieprawidłowego jej wykonania.

productivity_012.jpg

TWORZENIE INDYWIDUALNYCH MAKR POMIAROWYCH

Makra pomiarowe powiększają możliwości programu Productivity+ o tworzenie skomplikowanych zależności wykorzystywanych w programach. Pozwalają na tworzenie elementów GD&T na podstawie pomiarów ale także na podstawie instukcji warunkowych.

Makra pomiarowe dają szerokie możliwości generowania obliczeń spełniających wymagania klienta, które nie są standardową funkcjonalnością Productivity+ takich jak manualne wstawianie danych liczbowych w liczbach całkowitych, wymiernych, niewymiernych oraz dane tekstowe.

productivity_013.jpg
productivity_014.jpg productivity_015.jpg

POMIAR NARZĘDZI

Wykorzystanie opcji pomiaru narzędzi wymaga zainstalowanych w sterowaniu procedur pomiarowych. Przy pomocy programu Productivity+ Active Editor Pro można dokonywać pomiarów zarówno dotykowych jak i bezdotykowych, jak również wykrywania złamania narzędzi.

productivity_016.jpg

POST PROCESSING

Productivity+ Active Editor Pro używa własnego generatora do tworzenia gotowego programu dla obrabiarki.

Powstały program zawiera wszystkie komendy oraz makra pomiarowe. Wygenerowany program wystarczy wgrać do sterowania i uruchomić jak zwykły program obróbkowy.

productivity_017.jpg

RAPORTOWANIE

Po zakończeniu procedur pomiarowych, mogą być generowane raporty z wyszczególnieniem parametrów mierzonych elementów geometrycznych oraz informacjami na temat wykonanych aktualizacji i zmian.

productivity29

LISTA POSTPROCESORÓW:

Numer katalogowy

Opis

A-4007-5100 Fanuc Macro B post
A-4007-5200 Haas post
A-4007-5300 Hitachi Seicos post
A-4007-5400 Makino post
A-4007-5500 Mazak ISO post
A-4007-5600 Mitsubishi Meldas post
A-4007-5700 Yasnac post
A-4007-5900 Brother 32B post
A-4007-6000 Heidenhain i530 post
A-4007-6300 Okuma OSP200 post
A-4007-6600 Mori Seiki post
A-4007-6700 Siemens 810D and 840D post
A-4007-6800 Hurco Winmax post
A-4007-6900 Heidenhain 426/430 post
A-4007-7100 Mazak Integrex i-Series post
Proszę czekać...